Turbinowa obróbka powierzchni (oczyszczanie/śrutowanie wirnikowe)

Oczyszczanie wirnikowe jest mechanicznym systemem ścierania. Środek ścierający jest wyrzucany na powierzchnię poddawaną obróbce z wykorzystaniem siły odśrodkowej. Turb jest zaopatrzony w odpowiednia ilość łopat. Zazwyczaj stosuje się ścierniwo stalowe.

Mechaniczny system oczyszczania wirnikowego jest dostępny w dużej liczbie wersji oraz o różnych wydajnościach.:

  • Oczyszczarka hakowa

  • Oczyszczarka tasmowa

  • Oczyszczarka stolowa

  • Oczyszczarka rolkowa

  • Model tunelowy

 

Urządzenia do oczyszczania wirnikowego