Powrót
 
System Micropeen

Najważniejszym zadaniem komory śrutowniczej jest przetwarzanie zarówno pyłu jak i środka ścierającego. Urządzenia do ścierania i odzyskiwania firmy Micropeen® są zaprojektowane tak, aby oddzielić ostrokątne (tj. uszkodzone) perełki szklane od tych pozostających w cyrkulacji. W urządzeniu do micropeeningu proces ten przebiega w zamkniętym systemie próżniowym.